stavba: veřejný prostor náplavky řeky Radbuzy

místo: Rašínovo/Anglické nábřeží Plzeň

klient: veřejný investror

návrh: 03/2015 – 04/2015

realizace: realizace od 2016

užitná plocha: Wilsonův most – most U Jána

portfolio: portfolio Náplavka

team:

Jakub Mareš, Jan Ret, Eva Kubjátová, Filip Rašek

Vztah měst a řek prošel v poslední době dramatickou proměnou. Dlouho zanedbávané a nepovšimnuté, dnes znovu objevované a vysoce ceněné prostory u vody, se stávají vyhledávaným místem k odpočinku, setkávání a zábavě. Stále více měst začíná využívat opomíjený potenciál těchto míst.

Těsně za Wilsonovým mostem, ve směru toku řeky, začíná náplavka – více jak kilometr dlouhý zelený pás, který se souvisle táhne podél levého břehu až k soutoku Radbuzy se Mží. Travnatý povrch je neudržovaný a celý prostor opuštěný. Jako jediný přístup sloužila rampa pod Tyršovou ulicí. Je paradoxem, že náplavku na takto strategickém místě využívali jen rybáři.

Občanské sdružení k světu. si vytyčilo ideální strategii o tom, jak osídlit náplavku. Prvním krokem v sezoně 2014 bylo zpřístupnění náplavky na Anglickém nábřeží a třítýdenní festival Náplavka k světu., který náplavku otevřel veřejnosti a ukázal tak možnosti, jak by se tento prostor dal využít. Na místě fungoval bar, půjčovna lodiček a koloběžek, posezení, houpačky a hlavně kulturní program, který přilákal tisíce návštěvníků. Další roky navázaly na úspěšné vydání festivalu a prodloužily dobu trvání. V roce 2017 a 2018 se festival Náplavka k světu. posouvá po proudu dál až na Mži.

Cílem našich snah je celkové propojení říčních břehů v kontextu blízké návaznosti na městské centrum a vytvoření tak relaxační zóny pro obyvatele města.

Festival ověřil, že toto místo má velký potenciál pro pořádání podobných akcí, obrátil k místu pozornost veřejnosti a inicioval jednání na vedení města o trvalém zpřístupnění náplavky na Radbuze.

Na základě tohoto impulzu zadalo město zpracování studie Schody na náplavku řeky Radbuzy, která se zabývala samostatně tímto prostorem a ze které se následně vycházelo při realizaci dnešní podoby náplavky. Podkladem pro rekonstrukci bermy řeky Radbuzy byly vizualizace a ideová studie architektonického studia  – Ateliér k světu. Ateliér k světu navrhuje umístění a interiér kavárny, otevření v červenci 2019

13. září 2019 se zrealizovaná Náplavka na Radbuze slavnostně otevírá víkendovým programem a páteční PechaKucha Night.